A csíkszeredai foot-ball klub
megalakulása 

Kőszeghy László, a csíkszeredai foot-ball klub alapításának kezdeményezője 

[Ismeretlen fényképész felvétele, 1908. Dániel Attila tulajdona. Forrás: Facebook / Csíki jelesek] 

           „Városunk nagyszámu fiatalsága már régóta érzi a hiányát egy sportegyesületnek, amely a testedző és nemes sport legszebb ágait, mint például a vivást, lapda-rugást stb. kultiválja. Hiányzott a szervező és összetartó erő ifjuságunk között, a mely ily higiénikus és nemesen szórakoztató atletikai játékra a vállalkozókat megnyerje. Végre hosszas szünet után a mi kiváló atlétánknak, Kőszeghy László m. kir. államépitészeti mérnöknek sikerült a régóta vajudó eszmét megvalósitani.

           Az ő lelkes és agilis kezdeményezésére a csikszeredai fiatalság – ugyszólván teljes számban egy foot-ball egyesület létesitésén fáradozik, amely egészen a fővárosi labdarugó klubok mintájára fogja meghonositani városunkban a testedző és érdekes sport eme legnépszerübb ágát. Kőszeghy László, az atletikai tudományok nagymestere, aki egymaga képes volna egy egész foot-ball csapattal a goal-ok számára nézve sikra szállani, e hó 19-ére, vasárnap délelőtt 11 órára hivta egybe a Kossuth-szálló nagytermébe a foot-ball-klubba belépni óhajtó, intelligens fiatalságot, különösen a közöttünk vakációzó egyetemi ifjuságot, akik az eddigi aláirások és szóbeli kijelentések szerint óriási lelkesedéssel és örömmel buzgólkodnak a nagy jövöjü sportegylet megalakitásán. Az alakuló foot-ball-klub szerény kezdete és alapja lesz a későbbi nagyszabásu vivó akadémiának és atléta klubnak, amelyre városunk intelligens ifjuságának olyan égető szüksége van már csupán higiéniai szempontból is. A labdarugók dresszjének a szine és alakja, a labdák és egyéb eszközök beszerzésének a módja és a mérközés helye nincs még megállapitva. Mindez a mai értekezleten történik, amelyen bizonyára nagy lelkesedéssel fogja kimondani a csikszeredai agilis ifjuság az első atletikai-klub megalakulását.”

[Név nélkül: Foot-ball-klub Csikszeredában – Csikszereda, 1904. június 19.]

           „Nagy érdeklődés mellett alakult meg városunkban e hó 19-én vasárnap a csikszeredai foot-ball klub. Kőszeghy László, a kiváló atléta elnöklete mellett városunk ifjusága ugyszólván teljes számban gyűlt össze s nagy lelkesedéssel határozta el a testedző és szórakoztató sportok legérdekesebbjére a labdarugásra való egyesülést.

           A csikszeredai foot-ball klub tagjai közé eddig a következő urak léptek be: Arnaut erdész, Albert Gábor, Bocskor Antal, Böjthy Ödön, Dénes Imre, Dócy Bálint, Erős József, Élthes Károly, Dávid László, Gaal József, Gajzágó Gerő, Gara Ákos, Gábor János, Jancsó István, Karda Béla, Kovács Gábor, Kovács József, Kovács Miklós, Kovács Gyárfás, Hajnód László, Kőszeghy László, Ligeti Ignác, Mihály Lajos, Mánya Márton, Nagy Imre, Nagy István ifj., Pap Béla, Szopos Gáspár, Száva Antal, Szebeni Lukács, Ujfalvi László, Vákár Lajos, Veres Domokos, Zarecky Jenő. Az uj sport klub a legrövidebb időn belül megkezdi a müködését, mihelyt a foot-ball játékhoz szükséges lapdák és torna eszközök megérkeznek. A próbák egész nyáron át fognak lartani s ősszel valószinüleg már pompás és élvezetes matschban lesz része intelligens közönségünknek.”

[Név nélkül: A csikszeredai foot-ball klub – Csikszereda, 1904. június 26.]

A foot-ball klub alapító összejövetel helyszíne: a Kossuth szálloda

[Ismeretlen fényképész felvétele, 1902-1909 között] 

           „A csikszeredai labdarugó egyesület, amely Kőszeghy László, a népszerü és jeles atléta elnöklete alatt a napokban alakult meg, nagy sikerrel és a csikszeredai ifjuság legélénkebb érdeklődése mellett folytatja müködését. A vasut állomással szemben lévő, arra igen alkalmas téren, a melynek talaja száraz, homokos és gyér füvel fedett, pompás játszóhelye nyilott a csikszeredai foot-ball klubnak. Sport kedvelő ifjuságunk a legnagyobb lelkesedéssel és szeretettel karolta fel ennek az életrevaló és nagyjövőjü sportnak a müvelését s az eddigi nagy látogatottság és már is nagy sikerü játékok azt bizonyitják, hogy Kőszeghy László, az imponáló erejü és rokonszenves atléta pompás terve a csikszeredai intelligens és sportkedvelő ifjuság közremüködése mellett fényesen be fog válni.

           Foot-ballozó ifjuságunk már többször jelent meg a játéktéren és a labdarugás bajnok vezetője a legnagyobb megelégedését fejezte ki a szép és rendszeres összjátékért.

           Az első játék junius hó 30-ikán folyt Ie, amikor is a világos és sötét párt egyenlő eredménynyel küzdött meg egymással. A legelső bravuros goalt Kőszeghy László rugta a világos párt részéről, a második goalt Dócy Bálint rendkivül ügyes rugással a sötét párt részéről. Az első nap eredménye ez volt:

           Goal: 1 – 1.

           A második napon, e hó 1-én heves küzdelem folyt Ie a világos és sötét párt között. Hosszas csatározás után, amelyet rövid szünet szakitott félbe, Nagy István rugott igen ügyes goalt a sötét párt részéről, ujabb csatározás után pedig Gajzagó Gerő merész és elönyös védelme közben Böjthy Ödön, a gyors és kitünő elővéd, rugott goalt ismét a sötét pártból.

           Az eredmény e napon 2 – 0.

           A julius 2 iki (szombati) mérközés ismét nagy érdeklődés mellett folyt Ie.

           A csapatok elhelyezkedése az eddigi napokon a következő volt: I. Sötét párt: Böjthy Ödön, Dénes Imre, Dócy Bálint, Erőss József, Gajzagó Gerő, Gara Ákos, Kovács Gábor, Kovács Miklós, Nagy István, Szebeny Lukács, Ujfalvi László. II. Világospárt: Bece Gábor, Bocskor Antal, Dávid László, Élthes Károly, Kőszeghy László, Szigeti Ignác, Nagy Imre, Rajz Antal, Lázár Lajos, Veress Domokos, Zarecky Jenő.

           Szombaton a világosak behozták az elözö játék vereségét s bár hosszas csatározás után, de végre mégis goallal a három napi eredményt temis-vé [?] tették. Az első goalt a világos párti Veress Domokos közel a kapuhoz, a sötét párti Szebeny Lukács ügyes kapuvédelme dacára, sikerült rugással hozta be a második goalt szintén a világos párt rugása Bece Gábor és Szopos Gáspár merész és pompás összjátékával, amely az eddigi foot-ball játékon a Kőszeghy, Dócy goal után a legszebb rugások egyike volt.

           A szombati eredmény, mely után a vasuti vendéglő terraszán a klub tagjai kedélyes vacsorára gyültek egybe, a következő volt: 2 – 0.

           A csikszeredai foot-ballozó ifjuság részére már megérkeztek a szükséges dresszek, bokavédők és labdarugó cipők s az eddigi nagysikerü játékokból itélve, pár hét mulva már érdekes, pompás matsch et fog rendezni a klub fáradhatatlan vezetője, amikor is plakátok utján értesül a közönség a verseny müsoráról, amelyet intelligens közönségünk ujdonságánál és rendkivül érdekes, gyönyörködtető voltánál fogva bizonyára teljes számban fog végig élvezni. Addig is a foot ball klub jelszavával mondunk a közönségnek istenhozzádot: »Hip, hip, hurráh!«”

[Csatár: A foot-ball klub működése – Csikszereda, 1904. július 3.]

[Forrás: Csikszereda, 1904. június 19.]

Football

[Forrás: Salon és Sport. A „Fővárosi Lapok” képes melléklete, Budapest, 1891. december 6.]