Fejér Sándor

Csík vármegye alispánja 1906-1919 között

[Forrás: A Csikszeredai Takarékpénztár Részvénytársaság emlékkönyve fennállásának 25 éves jubileuma alkalmából - Csíkszereda, 1908]