Ujfalusi Jenő

1878. november 10., Kászonújfalu - 1965. március 3., Budapest


„Ki hitte volna, hogy a falucska sorban lévő város végre rátér a haladásra,
s ki gondolta volna hogy akad ember, ki az ujitások iránt elfogult lelkeket a haladás felé vezető első lépésre rá tudja venni?”

[Csiki Lapok, 1905. július 5.]


„Hatalmas lépéssel vitte elöbbre Csikszereda fejlődését.” 

[Csiki Lapok, 1910. március 23.] 

Dr. Ujfalusi Jenő
(1878. november 10., Kászonújfalu – 1967, Budapest)

Csíkszereda polgármestere 1902 és 1919 között

[Forrás: Kultura, 1911. szeptember 10.]

Köszönöm Daczó Katalinnak, hogy szemlélhetjük Polgármesterünk arcképét!

Dr. Ujfalusi Jenő közigazgatási joggyakornokot, tiszteletbeli szolgabírót Csíkszereda képviselőtestülete 1902. július 24-én választotta meg a Város polgármesterének.

[Csiki Lapok, 1902. július 30.]

„... az utóbbi választás olyan egyént emelt a polgármesteri székbe, ki ifju szivének egész lelkesültségével fogott sulyos és terhes kötelességei teljesitéséhez, kiben van tehetség is, meg kitartás is a reá váró feladatok megoldására. Rövid müködése alatt ujra szervezte a tanácsot, intézkedett, hogy a tanács személyzetében rendelkezésre álló erő a város érdekében minél jobban kihasználtassék s terveket is készitett, melyek alkalmasok arra, hogy jelenben a város fejlődését, a jövőben pedig jövedelmeinek szaporodását eszközöljék.”

[Csiki Lapok, 1903. február 11.]

A közigazgatási bíróság – egy benyújtott fellebbezés nyomán – az 1902. júliusában lezajlott polgármesterválasztást megsemmisítette és új választást rendelt el.

A Város képviselőtestülete Dr. Ujfalusi Jenőt bízta meg a helyettes polgármesteri teendőkkel addig is, amíg sor kerül az újabb választásra. „Dr. Ujfalusi rövid polgármestersége alatt máris annyi érdemet szerzett, hogy az ilyen szépen megnyilatkozott bizalmat valóban kiérdemelte.”

[Csiki Lapok, 1903. május 27.]

A Város képviselőtestülete 1903. június 22-én dr. Ujfalusi Jenőt újra megválasztotta Csíkszereda polgármesterévé.

[Csiki Lapok, 1903. június 24.

„Ő indította el a Várost a fejlődés útján. A görbe utcákat amennyire lehetett szabályozta, a kiálló házak egy részét levágatta, vaskézzel bontatta le a düledező kis házakat. (...) Nevéhez fűződik a mai park és a széles utcák megnyitása. (...) 1911-ben a budapesti Ganz céggel szerződést kötött, megcsinálta a villanyvilágítást. (...) A város 3 főutcáján aszfalt járdát létesített.” (dr. Gál József) A város épitési szabályrendeletének és szabályozási térképének elkészítésével megadta a jövő épitkezési programját. Megszervezte a városi mérnöki hivatalt, mely szigoruan felügyelt a szabályrendelet szerinti épitkezésekre. (Frank Miklós)

[Daczó Katalin: Dr. Újfalusi és Csíkszereda fényei – Székelyhon.ro]

Csíkszereda Dr. Ujfalusi Jenő polgármester idejében: a Vármegyeháza (1912 vagy korábban) 

Csíkszereda Dr. Ujfalusi Jenő polgármester idejében: Magyar Kir. Törvényház (1907)

[Forrás: Fortepan / Magyar Földrajzi Múzeum / Erdélyi Mór cége]

Csíkszereda Dr. Ujfalusi Jenő polgármester idejében: Honvéd laktanya (1909 vagy korábban)

[Forrás: Ördög Kinga gyűjtése]

Csíkszereda Dr. Ujfalusi Jenő polgármester idejében: Apaffi Mihály utca (1914)

[Forrás: Fortepan / Magyar Földrajzi Múzeum / Erdélyi Mór cége] 

Csíkszereda Dr. Ujfalusi Jenő polgármester idejében: Csíkszeredai Községi Polgári Leányiskola (1914)

[Forrás: Fortepan / Magyar Földrajzi Múzeum / Erdélyi Mór cége] 

Csíkszereda Dr. Ujfalusi Jenő polgármester idejében: Vigadó (1910 előtt) 

Csíkszereda Dr. Ujfalusi Jenő polgármester idejében: Szentléleki út (1917)

[Forrás: Fortepan / Palotai Klára] 

Csíkszereda Dr. Ujfalusi Jenő polgármester idejében: Apaffi Mihály utca (1914)

[Forrás: Fortepan / Magyar Földrajzi Múzeum / Erdélyi Mór cége] 

Csíkszereda Dr. Ujfalusi Jenő polgármester idejében: Apaffi Mihály utca (1914)

[Forrás: Fortepan / Magyar Földrajzi Múzeum / Erdélyi Mór cége] 

Csíkszereda Dr. Ujfalusi Jenő polgármester idejében: Fő tér (1915)

[Forrás: Fortepan / Magyar Földrajzi Múzeum] 

Csíkszereda Dr. Ujfalusi Jenő polgármester idejében: Rákóczi utca (1911)

[Forrás: Nagy Gyöngyvér gyűjteménye] 

Csíkszereda Dr. Ujfalusi Jenő polgármester idejében: Az Erdélyi Róm. Kath. Státus Csíkszeredai Főgimnáziuma (1911)

[Forrás: Czyzyk László gyűjteménye] 

Csíkszereda Dr. Ujfalusi Jenő polgármester idejében: Rákóczi utca (1914)

[Forrás: Fortepan / Magyar Földrajzi Múzeum / Erdélyi Mór cége] 

Csíkszereda Dr. Ujfalusi Jenő polgármester idejében: Fő tér (1914)

[Forrás: Erdély régi fotói Facebook-csoport / Pethő Csongor] 

Csíkszereda Dr. Ujfalusi Jenő polgármester idejében: Kossuth Lajos utca (1914)

[Forrás: Fortepan / Magyar Földrajzi Múzeum / Erdélyi Mór cége] 

Csíkszereda Dr. Ujfalusi Jenő polgármester idejében: Római katolikus templom (1915 vagy korábban) 

Csíkszereda Dr. Ujfalusi Jenő polgármester idejében: Erzsébet liget (1917 vagy korábban)

[Forrás: Máthé Luca és Máthé Júlia gyűjtése] 

Csíkszereda Dr. Ujfalusi Jenő polgármester idejében: Vasútállomás (1916)

[Forrás: Máthé Luca és Máthé Júlia gyűjtése] 

1919. júliusáig irányíthatta Városunkat. Ezután Magyarországra költözött. „1965-ben, 86 éves korában visszajött látogatóba, megnézni, hogy a kicsi város-palánt mivé fejlődött?” (dr. Gál József) 

[Daczó Katalin: Dr. Újfalusi és Csíkszereda fényei – Székelyhon.ro: https://szekelyhon.ro/aktualis/dr-ujfalusi-es-csikszereda-fenyei]

Ujfalusi Jenő polgármester szobra a Gimnázium előtti parkban (Bodó Levente alkotása, 2011) 

[Forrás: Köztérkép / Sántha Imre Géza felvétele, 2017: https://www.kozterkep.hu/30217/ujfalusi-jeno-mellszobra]

 

„A Gimnázium építéséhez 

és a város fejlődéséhez való 

hozzájárulásáért, 

Ujfalusi Jenő, 

Csíkszereda 1902 – 1919 közötti 

polgármestere emlékére 

állíttatta

 Ráduly Róbert Kálmán 

javaslatára 

Csíkszereda Önkormányzata 

az épület felszentelésének 

100. évfordulóján, 

2011. június 5-én.” 

[Szoborfelirat]